Ancestral Health Symposium.

Beloofd is beloofd; ik zou reclame maken voor het symposium gewijd aan het evolutionair geneeskundig perspectief op gezondheid en ziekte en dat doe ik dan ook bij deze.
Al jaren, misschien overdrijf ik, maar in ieder geval al een hele tijd ben ik fan en volger van Melchior Meijers blog ( https://melchiormeijer.wordpress.com/ ) over de Paleo leefwijze bekeken door een wetenschappelijke bril, soortvreemd eten en andere menselijke curiositeiten.
Over soortvreemd eten, welvaartziektes en evolutiegeneeskundige inzichten daaromtrent gaat dit symposium. Voor een ieder die weet of vermoedt dat een chronische diagnose lang niet altijd zo chronisch hoeft te zijn…

B_SANHyU8AAOF6qGezond blijven willen we allemaal. Dankzij de verworvenheden van de moderne geneeskunde neemt de gemiddelde leeftijd toe. Onze ziektelast neemt echter ook toe. Aandoeningen als diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten, osteoporose, parodontitis, kanker, auto-immuunziekten en psychiatrische aandoeningen komen steeds vaker voor. En op steeds jongere leeftijd. Slechts een klein deel van de toenemende ziektelast kan worden verklaard door de vergrijzing.

Zijn wij mensen voorbestemd om chronisch ziek te worden? En waardoor komt dat dan? Een groeiende groep artsen en wetenschappers veronderstelt dat de zogeheten ‘westerse’ ziekten voornamelijk worden veroorzaakt door een mismatch tussen onze huidige leefstijl en de leefomstandigheden waarin wij evolueerden.

In de zomer van 2014 vatte bewegingswetenschapper Esther Nederhof, als onderzoeker werkzaam op de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, het plan op om een Nederlands Ancestral Health Symposium te organiseren. Dit om onderzoekers en geinteresseerden in dit onderwerp de mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen en om het evolutionair geneeskundige perspectief voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Om dit evolutiegeneeskundige perspectief in Nederland en omstreken beter op de kaart te zetten, wordt dus op 26 september 2015 in Groningen het eerste (!) Ancestral Health Symposium Nederland (AHS-NL) gehouden. Naar voorbeeld van de Amerikaanse oerversie van het AHS dat al vijf jaar een groot succes schijnt te zijn.

De organisatie heeft haar uiterste best gedaan om een spectaculaire line up te realiseren. Belangrijke sprekers zijn Professor Tim Noakes en Professor Frits Muskiet.
Er is een beperkt aantal plaatsen dus meld je snel aan als je belangstelling hebt. Ga voor verdere informatie over dit symposium, de wetenschappelijke achtergrond van de sprekers en aanmeldingen naar de website:

http://www.ancestralhealth.nl/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s