De wetenschap: spondylo artritis, Klebsiella en zetmeel…

Het onderzoek naar de oorzaak.

..”Een doorbraak in het onderzoek naar ‘Ankylosing Spondylitis’ (SpA/Bechterew, hierna Spondylitis) kwam in 1973 toen twee onderzoeksteams, eentje in Londen en eentje in Los Angeles, aantoonden dat meer dan 95% van de patiënten met SpA/Bechterew een bepaalde witte bloedcelgroep bezit, genaamd ‘Human Leucocyte Antigen B-27’, ofwel in het kort HLA B-27, terwijl deze witte bloedcellen slechts bij 8% van de totale populatie voorkomt.
Deze opmerkelijke ontdekking suggereerde dat (het vóórkomen van) Spondylitis bijna geheel beperkt is tot de groep mensen die deze genetische bloedcelgroep hebben geërfd van hun ouders. Het was al bijna een eeuw bekend dat Spondylitis familiair was maar tot 1973 wist men niet welk gen hiervoor verantwoordelijk was.
De ontdekking dat bijna alle mensen met Spondylitis HLA- B27 positief zijn, leidde tot de gedachte dat deze biomarker op één of andere manier betrokken was bij deze ziekte. De aanwezigheid van de HLA-B27-marker kon worden gebruikt om vroege gevallen van Spondylitis te diagnosticeren.
Echter, men wist dat niet alle individuen die HLA-B27 positief zijn Spondylitis ontwikkelen. Slechts 10 tot 20 % van de mensen (totale populatie) die HLA-B27 in hun bloed hebben, laten symptomen van Spondylitis zien, zoals lage rugpijn of stijve spieren of beide.
Daarom was er een sterke aanwijzing dat voor het ontwikkelen van deze aandoening, een externe factor van belang is die tezamen met de genetische bloedcelgroep HLA-B27 het begin van deze ziekte aanwakkert.

Een belangrijke wetenschappelijke kwestie deed zich voor: wat was de aard van deze omgevingsfactor die rugpijn in een individu geboren met HLA-B27 kon triggeren? In 1975 heeft ons team aan het King’s College en het Middlesex Ziekenhuis in Londen besloten dit te onderzoeken en geprobeerd om de triggerfactor te vinden waarbij zij zichzelf de vraag stelden: ‘kan een omgevingsfactor worden geïdentificeerd bij mensen met deze ziekte en tegelijkertijd worden verklaard wat het verband is met HLA-B27?’.
Het theoretische model dat werd gebruikt om dit probleem te onderzoeken werd geleverd door de ziekte reumatische koorts. Deze aandoening die het hart aantast,  wordt veroorzaakt door antilichamen die geproduceerd worden door de patiënt zelf, wanneer hij of zij een infectie in de bovenste luchtwegen heeft, keelpijn of amandelontsteking ten gevolge van Streptokokken bacteriën. De Streptokokken bacterie heeft moleculen die lijken op die van het menselijke hart. Dus, wanneer de amandelen bijvoorbeeld ontstoken zijn, produceert het immuunsysteem van de patiënt antistoffen die zowel de bacteriën als het eigen lichaamsweefsel -zoals het hart-  aanvallen, vanwege deze gedeelde moleculaire gelijkwaardigheid of moleculaire gelijkenis.

Als een ziekte wordt veroorzaakt door het immuunsysteem van de patiënt, door zijn eigen antilichamen, die ook auto-antilichamen worden genoemd, dan wordt zo’n aandoening ‘auto-immuunziekte’ genoemd. Reumatische koorts is een auto-immuunziekte die uitgelokt wordt door streptokokken die qua moleculen sterk op het menselijk hart lijken. Het RA model leidde tot de hypothese dat Spondylitis-patiënten geïnfecteerd zouden kunnen zijn met een bacterie die moleculen bevatte met hetzelfde uiterlijk als de HLA-B27 bloedcelgroep en dus dat het daarom om een auto-immuunziekte zou kunnen gaan.
Dit voorzag in een potentiële verklaring voor de vraag waarom de meerderheid van de groep patiënten met Spondylitis tot de groep HLA-B27 positieven behoorden. Omdat slechts 10 tot 20 % van de HLA-B27 positieve mensen met deze (nog onbekende)  bacterie in aanraking was geweest, zouden diegenen, en alléén diegenen deze ziekte gaan ontwikkelen. Dit verklaarde waarom de meerderheid van de individuen die HLA-B27 positief waren maar niet met deze bacterie in aanraking waren geweest, dus gezond en vrij van rugpijn bleven.

Om deze bacterie te identificeren, werden konijnen geïnjecteerd met humane HLA-B27 lymfocyten en het resulterende bloedserum werd getest tegen een aantal verschillende bacteriën. De omgevingsfactor die werd geïdentificeerd door de onderzoekers van de King’s college/Middlesex ziekenhuis-groep was een darmbacterie genaamd ‘Klebsiella‘. Die Kebsiellabacterie bleek moleculen te hebben die leken op de HLA-B27 bloedcelgroep en leek ook op de collagenen die gevonden worden in de wervelkolom en de grote gewrichten. Klebsiella bacteriën zijn een normaal onderdeel van de menselijke darmflora maar personen met Spondylitis bleken grotere aantallen van deze microbe in hun ontlasting te hebben wanneer hun feces werd onderzocht met behulp van microbiologisch laboratoriumonderzoek.
Verder werden verhoogde concentraties antilichamen tegen de Klebsiellabacterie gevonden in het bloed van van personen met Spondylitis die verbleven in het Middlesex ziekenhuis in Londen. Deze antilichamen konden heel makkelijk worden opgespoord, vooral gedurende de actieve fases van de ziekte wanneer de patiënten last hadden van inflammatoire opvlammingen en ernstige aanvallen van rugpijn. De resultaten van het Londense onderzoeksteam werden vervolgens bevestigd toen dezelfde observaties werden gedaan door groepen onderzoekers van andere klinische centra.
Verhoogde concentraties van antilichamen tegen Klebsiella bij (Ankylosing) Spondylitis werden gerapporteerd vanuit de volgende landen: Engeland, Schotland, de VS, Finland, Slowakije, Canada, China, Duitsland, Spanje, Turkije, Japan, Mexico, Nederland, Taiwan, Australië en India. Overduidelijk blijkt de Klebsiella-bacterie een rol te spelen bij Spondylitis-patiënten over de hele wereld, ongeacht ras of cultuur, maar in al deze landen behoorden de patiënten tot de genetisch HLA-B27 positieve groep.

Verschillende studies over voeding hebben aangetoond dat de voornaamste voedingsbodem voor bacteriële groei in de darmen wordt gevormd door een dieet met zetmeel. Daarom zou een simpele methode om de Klebsiellabacterie in de darm terug te dringen zijn, het verminderen van de inname van zetmeel met het eten en de Spondylitispatiënt dus te vragen om voedsel te eten met minder zetmeel erin.
Het ‘Londen A(nkylosing)S(pondylitis) dieet‘ bestaat uit een drastische vermindering van zetmeelconsumptie en het compenseren van het caloriegebrek met meer groente en proteïnen. Het voornaamste principe of mantra van het Londen AS dieet is: géén brood, géén aardappels, géén gebak en géén pasta.

Ongeveer 400 mensen met Spondylitis zijn destijds in het Middlesex ziekenhuis behandeld met het zetmeelarm dieet. Het dieet werd toegepast samen met het gebruik van de reguliere medicatie als Sulphasalazine en Indomethasin. Veel van de non-stereoide ontstekingsremmende medicijnen hebben ernstige bijwerkingen als maagontstekingen en maagbloedingen. Gecombineerd met het dieet bleek dat een therapeutische werking van de medicatie met veel lagere dosering kon worden bereikt wat een toegevoegde waarde betekende voor patiënten die met het dieet en allerlei farmacologische middelen werden behandeld…”

(Uit het voorwoord in het boek “The IBS low starch diet”. Voorwoord door dr. Alan Ebringer, Bach. Sc., MD, FRCP, FRACP, FRCPath, Professor of Immunology, King’s College, University of London, Hon. consultant in Rheumatology, UCL School of Medicine, Middlesex Hospital London, and Consultant on Autoimmune Diseases to the National Institute of Health, Washington.
Vertaald uit het boek van Carol Sinclair, “The IBS low-starch diet”, pag. xiii – xv).

Toevoeging van Almondfigtree:
Veel mensen met Spondylo-artritis/Bechterew merken al een verbetering als ze de hierboven besproken voedingsmiddelen (brood, aardappels, fabrieksgebak, koek en pasta) laten staan. Een aanrader is echter om alle voeding waarin zetmeel voorkomt een tijd te laten staan. Dus ook rijst, bananen, knolsoorten en alle verborgen zetmelen in sauzen, in toetjes, in drankjes en in beleg.
Zetmeel is een polysaccharide. Door de soms ingewikkelde vertaktheid moeilijk af te breken in de darmen. Ook disaccharides als tafelsuiker en lactose in koemelk zijn voor velen een probleem.

2 thoughts on “De wetenschap: spondylo artritis, Klebsiella en zetmeel…

  1. joyce daenen says:

    Hoi,
    ik ben Joyce, sinds korts heb ik de diagnose van “Becheterw” gekregen. Ik ben geïnteresseerd in het onderzoek van King’s College (1975).naar de invloed van HLA-B27 en Klebsiella. KAn u mij vertellen waar ik dit onderzoek kan terugvinden?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s